Prosíme chvíli strpení,
zpracováváme váš požadavek.

Tepelná izolace

Domů Články Izolace Tepelná izolace

Jakou tloušťku tepelné izolace zvolit a jaký materiál použít?

EPS 100S, podlahový polystyren

Toto jsou nejčastější otázky se kterými se stavebník a realizační firmy setkávají. Tloušťka zateplení podlahy se řídí normou ČSN 73 0540–2 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Tato norma stanovuje hodnotu U (součinitel prostupu tepla, jednotkou je W/m2.K) ve třech typech:

  • minimální požadovanou,
  • doporučenou
  • cílovou pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu

Dále je potřeba brát na zřetel zda je podlaha na terénu, nad vytápěným prostorem, nebo nad nevytápěným prostorem. Toto vše je potřeba zohlednit v tloušťce izolační vrstvy a použitého materiálu.

Jako tepelnou izolaci lze použít EPS klasický býlí, nebo s grafitem šedý.

Pro podlahu nad sklepem s nevytápěným prostorem je požadovaná hodnota prostupu tepla 0,6 W/m2.K a doporučená 0,4 W/m2.K. Pokud by se to převedlo do tepelné izolace při použití polystyrenu EPS tak je potřeba při požadované hodnotě min. 80mm izolace a při doporučené min. 100mm izolace.

V případě nízkoenergetické výstavby jsou hodnoty prostupu tepla jiné. Požadovaná hodnota prostupu tepla je 0,30 až 0,20 W/m2.K. Pokud by se to převedlo do tepelné izolace při použití polystyrenu EPS tak je potřeba standartně min. 160mm izolace.

Pro podlahu na terénu (nepodsklepený dům) je požadovaná hodnota prostupu tepla 0,045 W/m2.K a doporučená 0,3 W/m2.K. Pokud by se to převedlo do tepelné izolace při použití polystyrenu EPS tak je potřeba při požadované hodnotě min. 100mm izolace a při doporučené min. 140mm izolace.

V případě nízkoenergetické výstavby jsou hodnoty prostupu tepla jiné. Požadovaná hodnota prostupu tepla je 0,22 až 0,15 W/m2.K. Pokud by se to převedlo do tepelné izolace při použití polystyrenu EPS tak je potřeba standartně min. 200mm izolace.

Pokud máte v plánu podlahové topení tak je potřeba zvolit dostatečnou tloušťku tepelné izolace a to minimálně 160mm.

Pod podlahu v garáži je potřeba zvolit polystyrén s vyšší pevností a to minimálně EPS 150S, nebo extrudovaný polystyrén.

Samozřejmostí je, že je vyřešena izolace proti zemní vlhkosti a radonu.

Návrh tloušťky izolace by měl stanovit projektant s ohledem na použitý materiál, konstrukci a stavební řešení stropní konstrukce se zohledněním všech požadavků ČSN 73 0540–2.

Anhydritové podlahy

Pokud vás cokoliv zajmá, neváhejte nás kontaktovat!

+420 777013768 nebo nás kontaktujte

Designed by: DesignArc | Edited & Powered by: KudlaArts.cz