Prosíme chvíli strpení,
zpracováváme váš požadavek.

Pěnobetonová podlaha

Domů Články Ostatní Pěnobetonová podlaha

Pěnobeton je cementová litá pěna bez polystyrenu. Požívá se pro vyrovnání podlahy v minimální tloušťce 20mm. Pokud je podklad tak nerovný, nebo je v podlaze mnoho rozvodů vody, elektriky… že nelze pokládat izolace tak aby byly celou svou plochou na zemi, lze použít pěnobeton pro zakrytí a vyrovnání podkladu. Označení tohoto pěnobetonu je PORIMENT W.

Vlastnosti pěnobetonu:

  • Pevnost v tlaku 1,2 MPa
  • Suchá objemová hmotnost 600 kg/ m3
  • Minimální tloušťka 20 mm
  • Pochůznost po 1-2 dnech
  • Je velmi tekutý a používá se pro vyrovnání podlahy v menších vrstvách

Pěno polystyren beton Je cementová litá pěna s polystyrenem. Je to nejpoužívanější typ vhodný pro výplň a vyrovnání konstrukce. Používá se od výšky 40 mm a více. Vyrovná větší nerovnosti v podkladu než pěnobeton a má i tepelné vlastnosti. Označení tohoto pěno polystyren betonu je PORIMENT P.

  • Pevnost v tlaku 0,3 – 0,5 MPa (podle typu)
  • Suchá objemová hmotnost 300, 400 a 500 kg/ m3
  • Minimální tloušťka 40 mm
  • Součinitel tepelné vodivosti od 0,068 W/mK za sucha
  • Je velmi tekutý a používá se pro vyrovnání podlahy 

Ukládání cementových litých pěn se provádí pomocí speciálních čerpadel, u kterých není zapotřebí elektrika ani voda. Cementové lité pěny se dopravují na stavbu již v tekutém stavu autodomíchávačem.

Anhydritové podlahy

Pokud vás cokoliv zajmá, neváhejte nás kontaktovat!

+420 777013768 nebo nás kontaktujte

Designed by: DesignArc | Edited & Powered by: KudlaArts.cz