Prosíme chvíli strpení,
zpracováváme váš požadavek.

Vysvětlení pojmů ANHYDRID a ANHYDRIT

Domů Články Anhydrid, anhydridy Vysvětlení pojmů ANHYDRID a ANHYDRIT

ANHYDRID NEBO ANHYDRIT?

Řešíme-li anhydritovou podlahu, nezajímají Vás určitě chemické vzorce, ale chcete se orientovat a hledat svou anhydritovou podlahu pod správným názvem. K tomu Vám pomohou tyto vhodné pojmy, které se k podlahám vztahují: anhydritová podlaha, litá podlaha, anhydrit, anhydritové potěry, samonivelační potěry nebo podlahy.

Co je ANHYDRID ?

Pomůžeme Vám pochopit tento pojem jednoduše. Anhydrid je chemická sloučenina. Vzniká tím, že odebereme sloučeninám molekuly vody. Příklady těchto anhydridů jsou: oxid sírový, oxid dusičný, oxid sodný a dále acetanhydrid, který se používá jako činidlo.
anhydrid, anhydrid vzorec
Jestliže reaguje s vodou vzniknou kyseliny. Tyto kyseliny vznikají dehydratací karboxylových kyselin. Jejich názvy jsou odvozeny od dané kyseliny s koncovkou anhydrid. Anhydridy jsou velmi silně reaktivní látky. Vznikají dehydratací kyselin v přítomnosti činidel. Mohou být vyráběny také speciálními metodami ve vysokých teplotách okolo 400 stupňů Celsia za použití katalyzátorů. Nejznámější z řady anhydridů je acetanhydrid, který je využívám pro výrobu kyseliny acetylsalicylové. Průmyslově se vyrábí karbonylací. Ostře páchnoucí a bezbarvá látka maleinanhydrid se používá k výrobě polyesterů.

Z pravidel českého pravopisu:
Základní slovo je anhydrid. 
Vycházíme ze slova: anhydride.
Skloňujeme pomocí pádů: 2.pád: bez anhydridu, 5. pád: anhydride, 7. pád: s anhydridem tj. číslo jednotné.
V množném čísle užijeme tvary: 4. pád: anhydridy, 6. pád: anhydridům

Co je anhydrit?

Anhydrit je krystalický nerost, který se používá vedle sádrovce jako surovina pro výrobu pomalu tuhnoucí sádry. Neobsahuje vodu na rozdíl od sádrovce. Svým vzhledem a krásou Vás příliš neosloví. Chemicky je to síran vápenatý. Modrobílý anhydrit se prodává pod názvem u které byste souvislost s anhydritem nečekali – angelit. Ten je oblíbený v esoterice z důvodu pozitivního vlivu na zdraví a energii.
Vypadá takto:
anhydrid angelit


Anhydrit na rozdíl od anhydridu je velmi specifický. Může být přírodní i průmyslově vyrobený, často vzniká jako vedlejší produkt. Ve stavebnictví se používá pro výrobu litých potěrů, které nahrazují potěry cementové na betonové podlahy. Je to jiná alternativa pojiva místo užití cementu. Chemický anhydrit se používá:

- jako přísada při výrobě cementu
- reguluje tuhnutí, zlepšuje pevnost a snižuje smršťování. 
- pěnotrvorná přísada při reakci s hliníkem. To známe z výroby pórobetonu.
- Další užití jsou hnojiva a lze také zmínit jako užití při čištění a sanaci znečištěných zemin. 
 
Z výše uvedeného vysvětlení pojmů  je patrné, že užití anhydrid, anhydridová podlaha či litý anhydrid není přesné a je zavádějící. 

Jak reaguje anhydrid?Anhydritové podlahy

Pokud vás cokoliv zajmá, neváhejte nás kontaktovat!

+420 777013768 nebo nás kontaktujte