Prosíme chvíli strpení,
zpracováváme váš požadavek.

Tepelná izolace u anhydritových podlah

Domů Články Izolace Tepelná izolace u anhydritových podlah

Tepelná izolace 


Obecně:

Tepelná izolace odděluje dvě vrstvy různé teploty. Používá se především z důvodu zamezení únikům tepla a oddělení studeného a teplého prostředí. Jejím užitím zlepšujeme tepelně izolační vlastnosti, má vliv na odvedení vlhkosti, odhlučnění prostor, ale také na výskyt plísní. Vzhledem k výhodám, které tepelná izolace poskytuje, je jedna z nejprodávanějších součástí staveb obecně. Mají vliv i na kročejový útlum.

Na izolaci podlah se užívá:

Bachl EPS 100 S Stabil - Pěnový polystyren pro podlahy a střehy, které se běžně zatěžují. Stabilní.
Bachl Extrapor  100 S polystyren se zvýšeným tepelným odporem do těžkých podlah, které jsou obvykle zatěžovány. 
Bachl Extrapor 150 S - grafitový polystyren pro vysoce zatížené podlahy a střechy.
Bachl XPS - nenasákavý polystyren pro podlahy a vnější stěny ve styku se zeminou.
Styrotrade EPS 100 - Izolace českého výrobce. Pro běžně zatěžované podlahy. 
Styrotrade EPS 150  -polystyren pro vysoce zatěžované anhydritové podlahy. 
Styrother Plus 100  - je nová generace polystyrenové izolace se zvýšeným tepelným odporem pro běžné podlahy. Vhodné i pro anhydritové podlahy.
Spyrodeska - deska s rastrem vhodná pro podlahové vytápění. 
Rockwool Steprock ND - vhodný pro izolaci tepelnou, zvukovou u těžkých plovoucích podlah. Splňuje také požadavky na kročejovou a vzduchovou neprozvučnost.
Rockwwol Steprock HD - stejné použití u lehkých plovoucích podlah.
Knauf PTN - patří pod obytné místnosti pod cementový potěr (né pod dlažbu).


tepelná izolace


Konkrétně: 

Jakou tloušťku tepelné izolace zvolit a jaký materiál použít?EPS 100S, podlahový polystyrenToto jsou nejčastější otázky se kterými se stavebník a realizační firmy setkávají.
Tloušťka zateplení podlahy se řídí normou ČSN 73 0540–2 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV.
Tato norma stanovuje hodnotu U (součinitel prostupu tepla, jednotkou je W/m2.K) ve třech typech:
  • minimální požadovanou,
  • doporučenou
  • cílovou pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu

Dále je potřeba brát na zřetel zda je podlaha na terénu, nad vytápěným prostorem, nebo nad nevytápěným prostorem. Toto vše je potřeba zohlednit v tloušťce izolační vrstvy a použitého materiálu.
Jako tepelnou izolaci lze použít EPS klasický býlí, nebo s grafitem šedý.

Pro podlahu nad sklepem s nevytápěným prostorem je požadovaná hodnota prostupu tepla 0,6 W/m2.K a doporučená 0,4 W/m2.K.
Pokud by se to převedlo do tepelné izolace při použití polystyrenu EPS, tak je potřeba při požadované hodnotě min. 80 mm izolace a při doporučené min. 100mm izolace.
V případě nízkoenergetické výstavby jsou hodnoty prostupu tepla jiné.
Požadovaná hodnota prostupu tepla je 0,30 až 0,20 W/m2.K. Pokud by se to převedlo do tepelné izolace při použití polystyrenu EPS tak je potřeba standardně min. 160 mm izolace.
Pro podlahu na terénu (nepodsklepený dům) je požadovaná hodnota prostupu tepla 0,045 W/m2.K a doporučená 0,3 W/m2.K.
Pokud by se to převedlo do tepelné izolace při použití polystyrenu EPS tak je potřeba při požadované hodnotě min. 100 mm izolace a při doporučené min. 140 mm izolace.
V případě nízkoenergetické výstavby jsou hodnoty prostupu tepla jiné.
Požadovaná hodnota prostupu tepla je 0,22 až 0,15 W/m2.K. Pokud by se to převedlo do tepelné izolace při použití polystyrenu EPS tak je potřeba standardně min. 200 mm izolace.
Pokud máte v plánu podlahové topení tak je potřeba zvolit dostatečnou tloušťku tepelné izolace a to minimálně 160 mm.
Pod podlahu v garáži je potřeba zvolit polystyrén s vyšší pevností a to minimálně EPS 150S, nebo extrudovaný polystyrén.
Samozřejmostí je, že je vyřešena izolace proti zemní vlhkosti a radonu.
Návrh tloušťky izolace by měl stanovit projektant s ohledem na použitý materiál, konstrukci a stavební řešení stropní konstrukce se zohledněním všech požadavků ČSN 73 0540–2.
Další otázky k izolacím Vám rádi odpovíme - KONTAKT

Anhydritové podlahy

Pokud vás cokoliv zajmá, neváhejte nás kontaktovat!

+420 777013768 nebo nás kontaktujte