Prosíme chvíli strpení,
zpracováváme váš požadavek.

Kročejová izolace

Domů Články Izolace Kročejová izolace

Kročejová izolace

Používá se tam, kde je potřeba utlumit přenášení hluku stropní konstrukcí, který vzniká mechanickými rázy na konstrukci. Například chůzí, provozem strojů, pádem těles a dalšími jinými rázy, které se mohou přenášet do podlahy (stropu). Z toho vyplývá, že se kročejová izolace používá nejvíce do podlah, pod kterými se nachází jiná bytová jednotka, nebo obytný prostor.

Požadavek na hodnotu kročejové neprozvučnosti je uveden ve vyhlášce 268/2009 Sb. [3].  Hodnoty kročejové neprozvučnosti pro jednotlivé sousedící typy místností řeší norma ČSN 73 0532 [1, 2].

Pouze jednoduchá stropní deska je nedostačující, a proto se musí vložit pružná mezivrstva. Princip je stejný jako u plovoucí podlahy, kde je na stropní desku položena kročejová izolace a na ní je aplikována tuhá roznášecí vrstva. Jsou dva typy plovoucí podlahy:

EPS T400, kročejový polystyren
  • Lehká plovoucí podlaha
  • Těžká plovoucí podlaha


Lehká plovoucí podlaha je vytvořena z desek na bázi dřeva, nebo jiných betonových či sádrokartonových desek. Desky se kladou alespoň ve dvou vrstvách se vzájemnou převazbou spár tj. křížem. Nevýhodou této skladby je nižší účinnost, která je zapříčiněná nižší hmotností.

Těžká plovoucí podlaha je vytvořena z lité anhydritové či betonové směsi. Plošná hmotnost má být nejméně 75,–Kg/m2. Tato podmínka je splněna pokud materiál váží 2 000,–kg/m3 při tloušťce desky nejméně 37,5 mm.


Jakou kročejovou izolaci použít?

Nejčastěji se používá polystyrén typu EPS T4000, T6500, který se vyrábí v různých tloušťkách. Pozor, aby kročejová izolace v anhydritové podlaze správně fungovala tak musí být v souvislé vrstvě bez přerušení. Nesmí do ní zasahovat rozvody vody, odpadů a jiných vyčnívajících konstrukcí z podlahy. Kročejové polystyreny mají menší tepelně izolační účinky než klasické podlahové polystyreny. S tímto se musí počítat, například tam kde chceme utlumit přenos hluku a víme, že pod podlahou je nevytápěný prostor. Zde bude potřeba zvolit skladbu takovou, aby dobře izolovala ale i plnila požadavek na kročejovou neprozvučnost. Např: stropní konstrukce, tepelná izolace, kročejová izolace, anhydrit.

Pokud se bude jednat o místnost pod vytápěným prostorem, kde není potřeba řešit tepelnou izolaci tak si vystačíme pouze s kročejovou izolací a okrajovými pásky z mirelonu, které odizolují stěny od podlahy.

Proč se nezmiňujeme o minerální vatě? Minerální vata má větší stlačitelnost tudíž je potřeba větší vrstvy litého potěru a má i horší vlastnosti ohledně kročejového útlumu.


Příprava anhydritové podlahy na vylití

I kročejovou izolaci můžeme položit za Vás.

POPTÁVKA NA PODLAHU NEBO IZOLACI

Anhydritové podlahy

Pokud vás cokoliv zajmá, neváhejte nás kontaktovat!

+420 777013768 nebo nás kontaktujte