Prosíme chvíli strpení,
zpracováváme váš požadavek.

Anhydritové a cementové lité potěry

Domů Články Ostatní Anhydritové a cementové lité potěry

Anhydritové a cementové lité potěry

Anhydritové a cementové lité potěry jsou nejvíce používané pro zhotovování roznášecích vrstev podlah. Litý samonivelační potěr se aplikuje rozlitím směsi do požadované výšky na podklad podlahové skladby.

Výroba tohoto litého anhydritového, nebo cementového potěru se provádí na betonárkách a na stavbu se dováží pomocí MIXŮ, kde je již připravené čerpadlo, které odčerpá směs přímo na požadované místo. Nebo je ještě jedna varianta a to pomocí výrobního zařízení BREMAT které má na sobě i čerpadlo. Zařízení BREMAT potřebuje připojení na vodu.

Konečné zpracování anhydritového, nebo cementového potěru se neprovádí klasickým hutněním a následným hlazením, ale hutněním pomoci nivelačních latí.

Největší rozdíl litého ANHYDRITOVÉHO, nebo cementového potěru oproti klasické betonové podlaze spočívá v tom, že litá podlaha je velice tekutá a obsahuje malou frakci kameniva. Tím je zajištěno, že v litém potěru nedochází ke vzniku vzduchových pórů, které způsobují ztrátu tepelné vodivosti. Tato anhydritová, nebo cementová tekutá směs důkladně obklopí trubky, nebo kabely podlahového topení a zajistí velice efektivní přenos tepla do podlahové konstrukce. Další výhoda spočívá ve velké pevnosti v tahu za ohybu a díky tomu odpadá nutnost vyztužení podlahy. Další výhoda je, že se anhydritové a cementové podlahy dají provést s rovinností +-2 mm/m. 

Anhydritové podlahy

Pokud vás cokoliv zajmá, neváhejte nás kontaktovat!

+420 777013768 nebo nás kontaktujte