Prosíme chvíli strpení,
zpracováváme váš požadavek.

Projekt na dům

Domů Články Ostatní Projekt na dům

Strašákem stavebníků bývá projektová dokumentace. Pojďme se na toto téma podívat nezaujatě a pomoci Vám udělat si představu, co projektová dokumentace obnáší. 

Hned zpočátku je rozdíl mezi tím, zda si přejete novostavbu nebo rekonstrukci stávajícího objektu. U nového domu musíme začít dispozicí domu.  K projektové dokumentaci se vyjadřují sousedé, stavební úřad a další dotčené orgány např. památkáři, hasiči ... Projektovou nebo stavební dokumentaci si nemůže vypracovat každý sám. Je nutné pověřit zpracováním dokumentace autorizovanou osobu nebo firmu. Ta pracuje v souladu se stavebním zákonem. Přesně dle par. 158.  Pokud si chcete ověřit, zda je Vámi vybraná firma nebo osoba způsobilá pro zpracování vašeho projektu, můžete si je ověřit v registrech České komory autorizovaných inženýrů a také u České komory architektů. 

U rekonstruovaného objektu je potřeba stavbu geodeticky zaměřit. Po té se vypracuje studie a později dokumentace potřebná pro udělení stavebního povolení. Popíše se současný stav objektu a stejně tak také chystané změny a zásahy do budovy. 

Projektant s Vámi projde několik možností řešení dle vašich přání a možností realizace stavby. Po vašem výběru a dohodě mezi vámi a projektantem nebo projekční firmou se vypracuje konečná verze projektové a obsáhlé informace k projektové dokumentaci najdete ve vyhlášce 499/2006.


Jak to s dokumentací probíhá?

 • navštívíte místo realizace  a pořídíte fotografie
 • zaměříte stávající budovu, je-li nějaká
 • zjistíte potřebné informace o pozemku buď z katastru, ze stavebního úřadu, od majitelů či realizovatelů stavby
 • vytvoří se studie - návrh dle naší představy o stavbě
 • zpracuje se dokumentace nezbytná pro vydání stavebního povolení
 • předá se dokumentace stavebnímu úřadu
 • vyčká se na vyjádření dotčených osob a orgánů
 • v případě námitek a připomínek se zjistí, co je potřeba doplnit, změnit...
 • po odstranění sporných bodů dojde ke schválení dokumentace
 • po schválení následuje vydání stavebního povolení
 • můžete začít a zde můžeme nabídnout např. i naše služby - anhydritové podlahy, příp. podlahové topení
 • kolaudace a stěhování 


Z čeho se dokumentace skládá?

 1. úvodní zpráva, která nás provází 
 2. technická zpráva, kde je vše přehledně shrnuto
 3. jednotlivé části technicky popsané tzn. kanalizace v domě, plyn, topení, voda, stavební část ...)
 4. výkresy situace domu, pohledů na dům, půdorysy stavby...
 5. projekty na topení, plyn, elektřinu a jiné přípojky
 6. bezpečností hlediska a řešení stavby
 7. nezbytný průkaz energetické náročnosti nové budovy.


Jak je to náročné finančně?

 • Je potřeba zaplatit za projektovou dokumentaci pro územní řízení. To je částka kolem několika tisícikorum.
 • Další je potřeba dokumentace pro získání stavebního povolení. To už se pohybujeme v desítkách tisíc korun.
 • Průkaz energetické náročnosti a radonu také něco stojí.
 • Jistě se najdou firmy, kde Vám nabídnout zpracování projektové dokumentace. Vždy je potřeba řídit se zdravím rozumem a úplně nejlepší je se řídit doporučením na prověřené firmy. 
 • Nesmíme zapomenout na správní poplatky.  


Projektová dokumentace obsahuje různé stupně rozpracovanosti a také finanční náročnosti. Můžete si objednat například:

 • Jen zpracování investičního záměru. Tj. přípravné práce, umístění stavby, odhady nákladovosti stavby, prověření lokality...
 • Dokumentace určenou pro  řízení  územní  vzhledem na umístění budovy na určený pozemek.
 • Dále dokumentaci potřebnou k udělení stavebního povolení - výsledkem je povolení nebo ohláška. 
 • Dokumentace nutná pro provádění stavby - obsahuje specifické informace o materiálech, rozpočet stavby, detaily a přesné informace ke stavbě.
 • Pokud je to vaším přáním, je také možné vyhotovit dokumentaci pro výběr firmy, která bude stavbu realizovat.  To se používá především u veřejných zakázek.


Výši správních poplatků se dozvíte na vašem stavebním úřadě. Anhydritové podlahy

Pokud vás cokoliv zajmá, neváhejte nás kontaktovat!

+420 777013768 nebo nás kontaktujte