Prosíme chvíli strpení,
zpracováváme váš požadavek.

Spáry a dilatace

Domů Články Ostatní Spáry a dilatace

Dilatace a spáry v podlahových konstrukcích.


Existuje několik druhů dilatací a spár:

  • - Dilatační spára
  • - Konstrukční spára
  • - Smršťovací spára - Pracovní spára
  • - Okrajová dilatace


Dilatační spára

dilatační spára zabezpečuje volný pohyb dílčích celků desky vůči sobě. K tomuto dochází při smršťování, nebo rozpínání betonu v době zrání. Nebo při velkých změnách teploty. Tento typ spáry prochází celou tloušťkou potěru a musí se přiznat i ve finální krytině. Dilatační spára musí být z měkkého a stlačitelného materiálu. Materiál musí mít odpovídající tloušťku a stlačitelnost.


Konstrukční spára

konstrukční spára je součást objektové dilatace a prochází všemi konstrukcemi stavby. Tuto spáru je potřeba vždy převzít a zachovat v celé skladbě podlahy. Úkolem konstrukční spáry je umožnit volný pohyb velkých konstrukčních celků stavby způsobený teplotní roztažností, rozdílným sedáním, nebo objemovými změnami.


Smršťovací spára

smršťovací spára se provádí většinou u cementových potěrů, které mají mnohem vetší objemové změny než anhydritové potěry. Tato spára zabraňuje vzniku a šíření nežádoucích a náhodných trhlin v potěru. Proto se musí u cementových potěrů dodržovat dilatační celky předepsané v technickém listu konkrétního použitého potěru. Spáry u cementového potěru se mohou provádět před litím, při lití, nebo co nejdříve po vylití tj. cca. 1-2 dny. Před litím a při lití cementové podlahy se provádí vložením speciálního přechodu. Pokud by se ale prováděla spára po vylití tak se musí provést naříznutím podlahy a to do 1/3 hloubky potěru. Tímto vzniká řízená trhlina, která uvolní napětí v potěru a tím zabrání šíření dalších nežádoucích trhlin.


Pracovní spára

pracovní spára je spára, která není uvedená v projektu. Tato spára se většinou vytváří, když je potřeba přerušit lití podlahy. Oddělují se tím dva celky potěru, které jsou realizovány v různém časovém rozmezí. Tato spára by měla být provedena stejně jako dilatační spára.


Okrajová dilatace

okrajová dilatace je umístěna mezi potěrem a všemi svislými konstrukcemi. Tyto dilatace jsou tvořeny z dilatačního pásu PE mirelon většinou o tloušťce 5-10 mm v závislosti na skladbě podlahy a velikosti plochy. Touto okrajovou dilatací dojde k oddělení všech svislých konstrukcí a zamezí se tak šíření kročejového hluku do sousedících místností a umožní se tím i pohyb desky v potěru při teplotních změnách.

Anhydritové podlahy

Pokud vás cokoliv zajmá, neváhejte nás kontaktovat!

+420 777013768 nebo nás kontaktujte

Designed by: DesignArc | Edited & Powered by: David Senohrábek