Prosíme chvíli strpení,
zpracováváme váš požadavek.

Nejčastější chyby před realizací

Domů Články Příprava pro vylití Nejčastější chyby před realizací

Nejčastější chyby před realizací anhydritové samonivelační podlahy

Pozor na tyto chyby před vylitím anhydritové podlahy


Často se stává, že obvodová dilatace je nízká a vychází anhydrit do její úrovně, nebo nad ní. To má za následek spojení anhydritu se stěnou a může dojít k popraskání anhydritové samonivelační podlahy. Dále je použitá špatná tloušťka obvodové dilatace, nebo je u obvodové dilatace napnutý igelit vůči podlaze a po vylití samonivelační anhydritové podlahy dochází k vyhnutí obvodové dilatace od stěny. To má za následek vytvoření mezery mezi stěnou a obvodovou dilatací.

Systémová deska, nebo tepelná izolace není ukončena těsně u obvodové dilatace (nesmí být mezera větší než 1 cm) a pří aplikaci anhydritové samonivelační podlahy dojde k protečení anhydritu pod izolace a hrozí vyplavení celé podlahy. Mezeru je nutno vyplnit pěnou v žádném případě nevyplňujte pískem, nebo betonem. velká mezera mezi obvodovou dilatací a systémovou deskou

Trubky podlahového topení jsou málo přichyceny sponkami (nejlépe po 1 bm), nebo nedrží v systémové desce (je použita systémová deska pro jiný rozměr trubky). V tomto případě je potřeba provést uchycení pomocí příchytek.

Tam kde není podlahové topení tak schází na polystyrénu separační vrstva.

Otevřená stavba. Stavba musí být uzavřena tak, aby nedocházelo k úniku vlhkosti a to po dobu 48 hodin. Je potřeba mít utěsněné všechny otvory a to včetně střechy. Nejvíce se stává, že je mezera mezi věncem a krokvemi. Zde je potřeba provést utěsnění. Nejlépe vatou mezi trámy a věncem.

Zobrazit obrázkyAnhydritové podlahy

Pokud vás cokoliv zajmá, neváhejte nás kontaktovat!

+420 777013768 nebo nás kontaktujte