Prosíme chvíli strpení,
zpracováváme váš požadavek.

Příprava na vylití anhydritu

Domů Články Příprava pro vylití Příprava na vylití anhydritu

První službou, kterou si Vám dovolujeme nabídnout je vylití anydritové podlahy na Vámi připravený podklad.

Schéma - Přímá pokládka

V případě realizace anhydritové podlahy na připravený podklad Vám poskytneme slevu na práci a to až 40% (Tato sleva platí pro kraje: středočeský, královehradecký, pardubický, liberecký, ústecký, plzeňský).  Sleva v jiných krajích vám bude vygenerována v cenové nabídce.

Nenechte se odradit množstvím informací, které zde zmíníme. Cílem není Vás vyděsit, ale zrealizovat vaši podlahu v nejvyšší kvalitě. A většinu zásad, které uvedeme, je potřeba dodržet u jakékoliv podlahy. 

Příprava tedy zahrnuje:

* kontrola čistoty podkladu
* penetrace podkladu případně zhotovení separační vrstvy
* uzavření objektu
* dodržení teplot v objektu
* zakrytí a uchycení potřebného
* kontrola příprav od jiných řemeslníků
* kontrola hotových prací od jiných řemeslníků
* zaměření stavby
* příprava dostupnosti stavby


1. Příprava podkladu pro  vylívaný anhydritový potěr:

- Začneme čistotou podkladu.

- Penetrace savého povrchu připraveného podkladu nebo použití separační vrstvy před uložením anhydritového potěru. Informace - separační vrstva.


separační vrstva na polystyrenu


- Provedení separační vrstvy, pokud pokládáme podlahu na izolace.  Případně užití dalších izolací dle vašeho přání, např. tepelné izolace. Informace - tepelná  izolace.


tepelná izolace ISOVER TDPT


2. Příprava objektu, kde bude podlaha realizována:

- Uzavření objektu stavby v následujících 48 hodinách po vylití anhydritové směsi. To se činí z důvodu zamezení vysychání a odpařování vody z anhydritového potěru. Zabráníme tím nežádoucímu úbytku vlhkosti a prasknutí podlahy. 

- Dodržení teplot vhodných pro realizaci ukládání a vysychání anhydritového potěru. Více informací lze získat od nás. Nejde o žádné neproveditelné úkony, většinou těchto teplot dosáhnete bez jakýkoliv úprav. Jde spíše o velkou zimu nebo příliš velké teplo. Tyto teploty jsou pro realizaci anhydritové podlahy nevhodné. 

- Zakrytí okenních a dveřních rámů, obkladů, ozdobných prvků aj a jiných materiálů, které nechceme anhydritovou (či betonovou) směsí ušpinit. Obecně platí, že výška zakrytí od připravené plochy by měla být do 1 metru výšky. U rekonstuovaných staveb je třeba zakrýt místa, kudy bude realizační firma procházet, aby nedošlo k ušpinění nebo poškození hotových prostor vaší nemovitosti. 

- Uchycení předmětů, které je žádoucí anhydritovou směsí zalít. Tím je myšleno: elektroinstalační materiál  a vodoinstatační zařízení, spony, úchytky.  


špatně upevněny trubky podlahového topení    
Špatně uchycené trubky podlahového topení.


- Příprava šalování či jiných specifických přechodů.

- Kontrola kvality příprav realizovaných jinou firmou např. topenáři, zedníci atd. , kontrola překladů, dveřních pouzder, schodišť, dveří, oken. Zjistěte včas nedostatky, které vaše stavba má. Bohužel na poctivost řemeslníků, které tyto části stavby prováděli, se nemůžeme spoléhat. A nedostatky je žádoucí odstranit před vylitím, jelikož jinak už by mohlo jít po vylití o závady neodstranitelné v důsledku zatuhnutí finální podlahové vrstvy. Reklamujte nekvalitně odvedenou práci včas. 

- Hotové omítky bez finální malby.

Hotové by měly být stropy a podhledy. Důvodem je, že po vylití krásné, rovné a finální vrstvy anhydritu, není žádoucí si ji nechat poškodit bodovým zatížením jinými řemeslníky například lešením, žebříky, nevhodným zatížením.


3. Příprava dostupnosti stavby - doprava:

- Na stavbě musí být dostupné dostatečné stání pro zavažející techniku Bremat nebo automíchač.
Anhydritové podlahy

Pokud vás cokoliv zajmá, neváhejte nás kontaktovat!

+420 777013768 nebo nás kontaktujte