Prosíme chvíli strpení,
zpracováváme váš požadavek.

Jak se vylívá anhydritová podlaha?

Domů Články Příprava pro vylití Jak se vylívá anhydritová podlaha?

Postup vylití anhydritové podlahy:

Nyní Vás seznámíme s postupem, který užíváme před a při vylívání vašich anhydritových podlah:

Postup vylití anhydritu

1. Na připravený podklad usadíme izolaci z polystyrenu. Upravíme tímto případné nerovnosti povrchu. Vše musí být provedeno kvalitně, aby izolační vrstva k podkladu pod ní přilnula. Pokud je to žádoucí, přidáme na první vrstvu polystyrenu ještě vrstvu druhou, nebo třetí. Vhodné izolace či jejich druhy můžete nalézt zde. 


2. Začneme kolem místnosti instalovat dilatační pásku. To je nutné hned z několika důvodů:

-odizolování podlahy od stěn z důvodu zamezení přenosu hluku

- možnost podlahy růst a smršťovat se na svém objemu podle teplot v místnosti nebo  při užití podlahového topení.  Něco podobného znáte jistě od podlah plovoucích, které potřebují mít mezeru od stěny, aby mohly plavat. 


3. Na vybranou a položenou izolaci, případně přímo na podklad podlahy položíme separační fólii.  Po rozprostření jednotlivých pruhů, musíme separační fólii slepit lepící páskou.  To je z toho důvodu, že anhydritový potěr nesmí spárou mezi jednotlivými fóliemi protékat. Jediným limitem pro nás je, že při slepování fólií, nesmíme použít pásku s obsahem hliníku (možná chemická reakce s anhydritem). 


4. Pokud je to přáním zákazníka položíme na separační fólii elektrické podlahové topení. V případě vodního podlahového topení pokládáme systémové desky přímo na izolace. Do těchto desek pevně uložíme potrubí vodního podlahového topení. 


5. Následuje vylití anhydritové směsi. Informace k dopravě anhydritu na stavbu naleznete zde. Již před vylitím si naneseme výšky anhydritu a pomocí rotačního laseru začneme do této výšky anhydritový potěr z mixu nebo Brematu vylívat. Jelikož jde o tekutou a příjemně hustou směs, probíhá práce s ní rychle. Do anhydritu není třeba dávat výstuž, je po vyschnutí pevný sám. 


6. Následně po vylití podlahy dle laseru je potřeba pomocí speciálních latí prohutnit,  rozvlnit a znivelovat vylitou směs. Dále již není nutné dělat nic dalšího. Následující podmínky, které je třeba po vylití na stavbě dodržet jsou sepsány zde. 


7. Na povrchu po vyschnutí vznikne tak zvaný šlem. Ten se dá lehce přebrousit, nebo strhnou škrabkou na podlahu 2-4 den po vylití anhydritové podlahy. Nivelujeme stěrkou podlahu pouze v případě, že na ni chceme umístit finální povrch, který vyžaduje vyšší hladkost. Anhydritové podlahy

Pokud vás cokoliv zajmá, neváhejte nás kontaktovat!

+420 777013768 nebo nás kontaktujte