Prosíme chvíli strpení,
zpracováváme váš požadavek.

Kam dát anhydritovou podlahu

Domů Články Články o anhydritu Kam dát anhydritovou podlahu

Použití anhydritové podlahy:

Používá se do vnitřních prostor.  Anhydritový samonivelační potěr je vhodný pro:

- vyrovnání podlahy v případě nerovné staré podlahy (musí být dodržena minimální výška 30-35mm ne nestlačitelném podkladu),

- jako těžká plovoucí podlaha na stlačitelný podklad (polystyren, vata …) v tomto případě se výška anhydritu určí na základě typu použité izolace, její tloušťky a celkové stlačitelnosti.

- dále se používá do prostor s podlahovým topením. Díky svým vlastnostem to je nejlepší materiál pro tuto skladbu. Součinitel tepelné vodivosti anhydritu je λ min. 1,8 W/m.K.


Další  informace k podlaze:

Pevnost anhydritu v tlaku je 20,25,30 MPa a v tahu za ohybu 4,5,6 MPa, v těchto parametrech je srovnatelný s cementovým samonivelačním potěrem (pozor neplést si cementový samonivelační potěr s betonovým , neboli zavlhlým, který se zhutní, zahladí, ale nikdy nedocílí takovéto pevnosti v tahu za ohybu). Tato pevnost je do budoucna velice důležitá vzhledem k tomu že se většina podlah aplikuje na stlačitelné podklady. Anhydritovou podlahu je možno aplikovat již od tloušťky 30-35mm, cementovou samonivelační podlahu je možno aplikovat až od 50mm. Toto je způsobeno díky tvarové stabilitě. Cementové potěry všeobecně mají velké a nerovnoměrné smršťování při zrání. U cementových potěrů platí, čím menší tloušťka tím je deformace větší. Anhydrit je tvarově stabilní a tudíž je smršťování při zrání minimální, skoro žádné. Teplotní roztažnost anhydritu i cementového potěru je stejná. Největší rozdíl smrštění je při zrání. Proto je možné anhydritový samonivelační potěr realizovat v ploše až 600 m2 bez dilatace v ploše. To u cementových potěrů, betonů nelze (musí se dělat smršťovací spáry po 16 m2). Pokud se v objektu často mění vlhkost tak často dochází u cementových potěrů a betonů, bez ohledu na jejich stáří ke kroucení (je to způsobeno aktivací procesů). Proto je vhodné použít anhydrit, zvláště když je v objektu nainstalované podlahové topení. Vysoušení anhydritu je možno provádět dříve než cementové potěry a betony. Anhydrit se vysouší již po 48 hodinách (intenzivním větráním), po 7 dnech se může spustit podlahové topení. Cementové potěry a betony je potřeba držet co nejdéle vlhké. Podlahové topení je možno pustit až po 21 dnech.

Anhydritové podlahy

Pokud vás cokoliv zajmá, neváhejte nás kontaktovat!

+420 777013768 nebo nás kontaktujte