Prosíme chvíli strpení,
zpracováváme váš požadavek.

Anhydridové lité podlahy

Domů Články Články o anhydritu Anhydridové lité podlahy

Anhydrid a anhydritové lité podlahy

Anhydritové lité podlahy jsou nejrozšířenější a nejpoužívanější lité podlahy do rodinných domů, komerčních prostot a objektů. Tyto anhydridy se díky svým vlastnostem hodí skoro všude tam, kde nejsou trvale vlhké prostory. Anhydritové lité podlahy mají hlavně velmi vysokou pevnost v tahu za ohybu, což nemůžeme říci u klasických betonových podlah. Pokud chceme, aby se klasické betonové podlahy přiblížily k vlastnostem lité anhydridu tak, musíme do betonové podlahy zakomponovat kari síť a navýšit výšku betonu. A to je nevýhoda, protože se musí přehodnotit cela skladby podlahy, v přízemí na úkor tepelné izolace, v patře na úkor kročejové izolace a zatížení stropu.

Výška anhydritové lité podlahy se vždy určuje na základě těchto parametrů:

• Tloušťka izolační vrstvy

• Typ použité izolační vrstvy

• Celková stlačitelnost izolační vrstvy

• Typ objektu (RD, škola, hala ….)

• Největší plocha místnosti

Anhydritové lité podlahy je možno na stavbu přivézt již hotové namíchané z betonárky, nebo je vyrobit přímo na stavbě. Nejvýhodnější je výroba přímo na stavbě pomocí výrobního zařízení BREMAT. Bremat - vyrobí přesně co je potřeba a odpadá čas, doba přepravy.

 litá anhydritová podlaha MŠ


Proč se setkáváte s názvem ANHYDRID a jindy ANHYDRIT?

Vysvětlení je vlastně úplně prosté. Už jsme v některých článcích vysvětlovali pojem anhydrit a anhydrid, stejně tak jako jeho správné použití. Na mnohá stránkách se však setkáte s nesprávnými tvary těchto slov. První důvod je, že autoři opravdu neznají rozdíl ve významech těchto slov. Pak používají anhydrid ve spojení s anhydritovou podlahou a netuší, že dělají chybu. Druhý důvod, který je častější je, že s ohledem na boj o množství zakázek, uvádějí firmy, které se orientují na anhydritové podlahy úmyslně chybný název anhydrid.

Proč? Vysvětlení je jednoduché. Náš český jazyk je velmi krásný a zároveň velmi těžký. Mnozí z vás, kteří se o anhydritové podlahy začnou zajímat pouze kvůli stavbě usoudí, že anhydrid je ta správná forma pro lité podlahy, které hledají. Proto toto slovo několika násobně častěji zadávají do svých vyhledávačů a pomocí něho vyhledávají anhydritové podlahy.  Chápeme, že v naší rozmanité řeči je obtížné se vyznat a tak rozumímr, že se tyto výrazy mohou plést.

Tak jen pro upřesnění pro Vás: anhydrit je materiál, který se používá pro výrobu vaší podlahy. Může být přírodní nebo syntetický, může se vyrábět záměrně nebo vznikat jako odpadní produkt při výrobě jiných látek. Naproti tomu anhydrid je chemická sloučenina. Existuje několik různých anhydridů. Např. anhydrid kyseliny sírové nebo hydroxidu sodného nebo anhydrid kyseliny dusičné, případně kyseliny octové. Nejznámější je forma anhydridů karboxylových kyselin. Popisovat tyto jednotlivé skupiny nemá pro náš účel význam.

Proč to zde uvádíme? Někteří zákazníci nám říkají, že si naší firmu zvolili z toho důvodu, že za účelem získání zakázky je neuvádíme v omyl a je znatelné, že víme o čem hovoříme. Naopak mi si ceníme toho, že mají o tyto odborné informace zájem. Každopádně tím vzniká vzájemná důvěra, které si vážíme. Neradi bychom patřili k těm, kteří by Vás záměrně, za účelem zisku uváděli v omyl.

Anhydritové podlahy

Pokud vás cokoliv zajmá, neváhejte nás kontaktovat!

+420 777013768 nebo nás kontaktujte