Prosíme chvíli strpení,
zpracováváme váš požadavek.

Základní informace

Domů Články Vodní podlahové topení Základní informace

Spotřeba trubek podlahového vodního topení na m2

 • Rozestup 5 cm = 20 m /m2.
 • Rozestup 10 cm = 10 m /m2.
 • Rozestup 15 cm = 7 m/m2.
 • Rozestup 20 cm = 5 m/m2.
 • Rozestup 25 cm = 3,8 m/m2.
 • Rozestup 30 cm/ = 3,5 m/m2.


Základní parametry trubek z plastů pro podlahové vytápění

 • Vnější průměr 16–20 mm.
 • Tloušťka stěny 2 mm.
 • Teplota přiváděné vody 65 ⁰C.
 • Pracovní tlak 0,25 MPa.
 • Rychlost proudění do 0,6 m/s.
 • Životnost 50 let.


Schématický postup montáže otopné podlahy:

 1. Příprava objektu – důkladné vyčištění podlahy
 2. Kladení IZOLACE
 3. Montáž skříně rozdělovače
 4. Osazení skříně rozdělovačem
 5. Montáž obvodové dilatace
 6. Pokládka systémových desek
 7. Utěsnění mezer mezi systémovou deskou a obvodovou dilatací, nebo jiných nežádoucích mezer.
 8. Kladení trubek podlahového topení.
 9. Provedení tlakové zkoušky podlahového topení
 10. Vylití a uložení anhydritového potěru.


Příprava objektu – investorem

Před pokládkou izolací je potřeba důkladně očistit podlahu od nečistot, zaschlé malty a ostatních nežádoucích věcí, které jsou na podlaze. Mohlo by to ovlivnit kvalitu podlahy. Pokud je podlaha na terénu musí být provedená hydroizolační vrstva. Tento úkon si provádí investor (pokud není domluveno jinak).

Další postupy již provádíme my viz. „Schématický postup montáže otopné podlahy“

Anhydritové podlahy

Pokud vás cokoliv zajmá, neváhejte nás kontaktovat!

+420 777013768 nebo nás kontaktujte