Prosíme chvíli strpení,
zpracováváme váš požadavek.

GDPR - Zpracování osobních údajů

Domů Články Důležité informace GDPR - Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti AP-CZ, se sídlem Za Kostelem 391, Plaňany 281 04, IČ: 49597035, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u MÚ Kolín (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení

- název společnosti

- e-mail

- telefonní číslo

- Místo realizace zakázky, dále jen MR

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, MR a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem realizace zakázky, přípravy nabídky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti uvedené na webové adrese https://www.anhydrit-podlaha.cz/formulare/kontakt

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: a. Poskytovatel softwaru - Microsoft, Google. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: - vzít souhlas kdykoliv zpět, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, - na přenositelnost údajů, - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

V případě dotazů nás porosím kontaktujte na emailovou adresu info@anhydrit-podlaha.cz


Anhydritové podlahy

Pokud vás cokoliv zajmá, neváhejte nás kontaktovat!

+420 777013768 nebo nás kontaktujte