Prosíme chvíli strpení,
zpracováváme váš požadavek.

Stěžejní vlastnosti anhydritových a cementových podlah

Domů Články Důležité informace Stěžejní vlastnosti anhydritových a cementových podlah

Anhydritová či cementová podlaha - korektní informace a porovnání vlastností

Než padne rozhodnutí zda anhydritová nebo betonová podlaha do vašeho domu, měli byste mít o obou podlahách ucelené, pravdivé a přehledné informace. Dá se očekávat, že na stránkách propagujících anhydritové podlahy se dočtete o tom, že anhydritové podlahy jsou vyýrazně lepší než podlahy betonové. Na stánkách dodavatele betonových podlah se zase dočtete, že správná varianta je jedině ta jejich betonová podlaha. My si myslíme, že správné jsou obě. Správné podle specifik vašeho domu. 

Rozhodli jsme se sdílet zde prověřené informace o obou nyní nejznámějších a využívaných podlahách a věříme ve Váš zdravý rozum a schopnost posoudit, co je právě pro Vás nejdůležitější. Abyste k tomu rozhodnutí mohli dospět, čtěte pozorně tyto naše informace. Hlediska podle kterých obě podlahy provnáme budou fyzikálně technické hledisko, finanční hledisko, technologické hledisko a hledisko časové náročnosti.


První hledisko našeho zkoumání je pevnost.

Budeme sledovat pevnost v tlaku a tahu při ohybu těchto směsí používaných na podlahy. Vždy budeme sledovat několik směsí anhydritových a několik směsí cementových.

Sledujeme pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku za ohybu podlahy:

Anhylevel20: 20 MPa pevnost v tlaku 4 MPa pevnost v tahu

Anhylevel25: 25 MPa pevnost v tlaku 5 MPa pevnost v tahu Anhylevel30: 30 MPa pevnost v tlaku 6 MPa pevnost v tahu

U dalších anhydritových směsí jsou výsledky obdobné.

CemLevel20: 20 MPa pevnost v tlaku 4 MPa pevnost v tahu

CemLevel20: 25 MPa pevnost v tlaku 5 MPa pevnost v tahu

CemLevel20: 30 MPa pevnost v tlaku 6 MPa pevnost v tahu

U dalších cementových výrobků jsou výsledky obdobné.

Jde-li tedy o určení lepší pevnosti, jsou na tom anhydritové podlahy a cementové podlahy stejně. Tato vlastnost nám tedy v našem rozhodování příliš nepomáhá. Není to samozřejmě náhoda, ale zájem výrobců nabídnout u obou typů podlahy stejné pevnosti.


Další pro nás zajímavou vlastností, je odtrhová pevnost.

Ta nás zajímá proto, že se musíme rozhodnout, zda jsou vhodné do velkých provozů a hal. Od výrobků se tuto informaci nedozvíte. Na základě zkoušek se často uvádí, že cementový litý potěr by měl mít odtrhovou pevnost asi 2x vyšší než je tomu u anydritových podlah. Dle zkušeností z praxe je odtrhová pevnost anhydritových polah zhruba mezi cca 1,4 až 2,0 MPa . U cementových podlah jde o hodnotu cca 2,5 MPa. Z těchto výsledků vyplývá, že v tomto případě je lepší volit podlahu cementovou.


Přichází zrnitost.

Zrnitost anhydritových podlah a zrnitost cementových podlah Zrnitost vlastně znamená, že sledujeme velikost zrn u těchto potěrů. V anhydritových podlahách je použité kamenivo jemné s velikostí mezi 0 - 4 mm. U cementových potěrů kamenivo o velikosti zrn v rozmezí 4 - 8 mm namíchaných s kamenivem 0 – 4 mm. Větší zrnitost má vliv na smršťování cementových potěrů. Díky této zrnitosti dokáže cementový potěr dosahovat takové rovinnosti jako anhydritové podlahy. Je-li cementová podlaha správně a kvalitně znivelována, můžeme dosáhnout i stejné kvality jako u podlah anyhdritových. Jen s větší námahou. Rozdíl, který zde můžeme pocítit, je rozdíl jak se dá směs anhydritová a cementová zpracovat. Dá se totiž říci, že anhydritové podlahy jsou lépe zpracovatelné. I zde reagují výrobci cemetových směsí a vytváří takové lité cementové směsi, kde si vystačí se zrnitostí kameniva v rozmezí 0 – 4 mm. Je nezbytné, kvůli zachování žádoucích vlastností přidat další přísady do cementové podlahy, které by zabránily jejímu smršťování. Vzhledem ke složení cementové podlahy se cementové potěry nečerpají pomocí šnekových čerpadel. Šnekový mechanismu by se mohl kvůli složení těchto směsí poškodit.


Hmotnost anhydritové podlahy a cementové podlahy

Hmotnost anhydritové a cementové podlahy Budeme-li se zabývat hmotností obou typů podlah, dospějeme i zde k velmi podobným výsledkům. Znovu je to záměrem a podílí se na tom složení a charakteristika našich podlahových směsí. Hmotnost zatvrdlé směsi je mezi 1950 – 2200 kg na m3, což je asi o 100 kg na m3 méně než u čerstvých směsí obou druhů potěrů. Objemová hmotnost má vliv na vzduchovou průzvučnost a tepelnou akumulaci.

Anhylevel20/25/30: 2100-2200 kg na m3 u čerstvé směsi

Anhylevel20/25/30: 2100-2200 kg na m3 u čerstvé směsi

CemLevel 20/25/30: 2000-2100 kg na m3 u zatuhlé směsi

CemLevel 20/25/30: 2000-2100 kg na m3 u zatuhlé směsi


Zpracovatelnost podlahových směsí

Zpracovatelnost anhydritového potěru a cementové směsi na betonovou podlahu zjišťujeme v době od chvíle, kdy dojde ke smíchání jednotlivých složek anhydritové nebo cementové směsi až k finálnímu uložení těchto směsích přímo na vaší stavbě. Při vylívání obě směsi tuhnou a tvrdnou. To je samozřejmě dobrá vlastnost pro budoucí podlahy, ale méně dobrá právě ve fázi, kdy se snažíme tyto směsi zpracovat a uložit. Potřebujeme tedy dosáhnout toho, abychom měli čas před zatuhnutím na bezproblémové uložení obou směsí na stavbě. Toho je možné dosáhnout tím, že přidáme do potěru tzv. příměsi. Ty nejen ovlivňují dobu zpracovatelnosti, ale také zvyšují, pokud je třeba tekutost těchto směsí. Tyto příměsi se přidávají do potěrů s ohledem na požadovanou dobu zpracovatelnosti, která vyplývá například ze vzdálenosti na stavbu. Směsi, které se míchají přímo na stavbě mají dobu zpracovatelnosti logicky kratší.

Anhylevel 20/25/30 má dobu zpracovatelnosti 240 minut.

CemLevel 20/25/30 má dobu zpracovatelnosti 120 minut.

Cemflow 20/25/30 má dobu zpracovatelnosti do 180 minut.


Zde nám s ohledem na zpracovatelnost vedou anhydritové podlahy. Je to důležité z toho důvodu, že při dopravě na větší vzdálenosti eliminujeme rizika potíží při zdržení v dopravě nebo přímo na stavbě, jestliže došlo k nějakému zdržení. Důvodů může být několik: špatná připravenost stavby, špatná komunikace, podcenění přípravy atd.


Další vlastnosti budeme sledovat ve článku II.

Anhydritové podlahy

Pokud vás cokoliv zajmá, neváhejte nás kontaktovat!

+420 777013768 nebo nás kontaktujte