Prosíme chvíli strpení,
zpracováváme váš požadavek.

Vlastní realizace

Domů Články Důležité informace Vlastní realizace

Vlastní realizace - vylití

Na vaši stavbu Vám dopravíme anhydritový potěr speciálním míchacím dopravním zařízením Bremat. Tuto realizaci upřednostňujeme, jelikož tím dosáhneme stálé kvality dopravované směsy během celého času realizace vylití anhydritové podlahy. Dále odběratelům, tedy Vám účtujeme skutečně spotřebované množství (nemusí se předem odhadovat a propočítávat), nevznikají přebytky anhydritového potěru ani jeho dílčí nedostatky. Druhou možností, kterou užíváme v případě nedostupnosti zařízení Bremat je doprava pomocí automíchačů - mixů přímo z betonárny společně s čerpadlem. 

Pokud vylíváme anhydritový potěr na připravené podlahové topení, nevytváří anhydritový potěr dutiny, ale zcela podlahové trubky ovine (bez dutin). 
Po vylití potěru se musí upravit pouze pomocí tyčí natřásáním a provzdušňováním. Tímto postupem vzniká rovný povrch a krásně hladká finální vrstva anhydritové podlahy. 


Podmínky pro vylití anhydritové podlahy, které je nutné dodržet?

- minimální teplota v místnosti (objektu) realizace anhydritové podlahy 5 stupňů C.

- maximální teplota v místnosti (objektu) realizace anhydritové podlahy 30 stupňů C.

- v místnosti nesmí docházet k promrzání nebo průvanu nebo naopak k silnému přímému slunečnímu záření  na plochu vylité anhydritové podlahy

- při vysoké vlhkosti vzduchu v místnosti, kde jsme anyhdritovou podlahu vylévali, je potřeba nárazově větrat až 48 hodinách.

- výška vrstvy anhydritu je mezi 30 a 70 mm v závislosti na skladbě podlahy. Například 30 mm se vylévá na nestlačitelný podklad. 

Viz nesprávná příprava zde.


Co potřebujeme pro zpravování nabídky na vaši anhydritovou podlahu?

- místo realizace pokládky anhydritové podlahy

- předpokládanou tloušťku vrstvy anhydritového potěru

- výměru ploch místností, kde se bude podlaha pokládat.

Další informace zde.


Co dál?

- odsouhlasíme si velikost a cenu nabídky

- kontrola připraveného podkladu a konzultace dalších nezbytností

- případně může zrealizovat přípravu dle přání zákazníka

- pokládka vlastní anhydritové podlahy.

Informace k ceně zde.


Ještě zopakujeme výhody anhydritového potěru:

- snadná vylití požadované tloušťky anhydritu, který vylíváme na podlahu

- snadnější přenos tepla z podlahového topení

- rovný a hladký povrch anhydritové podlahy bez dalšího vyrovnávání

- možnost užití jakékoliv finální podlahové krytiny - lino, plovoucí podlaha, dlažba.

Více informací k tématu zde.

Anhydritové podlahy

Pokud vás cokoliv zajmá, neváhejte nás kontaktovat!

+420 777013768 nebo nás kontaktujte